เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศล สมทบทุนจัดซื้อรถ 6 ล้อ สำหรับนักเรียนใช้เรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง โรงเรียน ชุมชนและศิษย์เก่า

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศล สมทบทุนจัดซื้อรถ 6 ล้อ สำหรับนักเรียนใช้เรียนรู้นอกสถานศึกษา
2. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง โรงเรียน ชุมชนและศิษย์เก่า


ประเภท/ระยะการแข่งขัน

ฟันรันระยะทาง 4 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท
มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 300 บาท
วีไอพี ระยะทาง 4 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,000 บาท
สตรีทอาร์ตเซลฟี่ ค่าสมัคร 300 บาท ระยะทางและค่าสมัครตามประเภทที่ได้สมัคร (ไม่มีการแข่งขัน)

ระยะเวลา

ขยายเวลารับสมัครด้วยตนเองและออนไลน์จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
สามารถรับเสื้อได้ที่โรงเรียนสตูลวิทยา ตั้งแต่วันที่ 28-30 กันยายน 2563
สำหรับนักวิ่งที่ไม่ประสงค์จะรับเสื้อสามารถสมัครได้ที่หน้างานในวันจัดกิจกรรม

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

โรงเรียนสตูลวิทยา 074711955
ผู้อำนวยการ นายอรุณ โต๊ะหวันหลง 0817677595
ครูศิรา ทองสีดำ 0824379245
ครูยุวนันท์ อาหน่าย 0987394877
ครูสุเทพ มะลิวัลย์ 0846296238
ครูฟารีดา กุลโรจนสิริ 0814795496


เวลาในการปล่อยตัว

มินิมาราธอน เวลา 06.00 น.
ฟันรัน เวลา 06.15 น.
จุดปล่อยตัวและเส้นชัย : หน้าโรงเรียนสตูลวิทยา

ถ้วยรางวัล

สตูลวิทยามินิมาราธอนและฟันรัน 2020

เสื้อ

สตูลวิทยามินิมาราธอนและฟันรัน 2020
สตูลวิทยามินิมาราธอนและฟันรัน 2020

เส้นทางวิ่ง

สตูลวิทยามินิมาราธอนและฟันรัน 2020